Solgt: 1 400 000,-

Krokstadelva/Nedre Eiker – Råtomt med fantastisk utsikt og gode solforhold. Det blir lagt vann, avløp og strøm til tomtegrense. BYA 20 %. Nabotomt har fått disp. til BYA 27 % mv. Barnevennlig og rolig beliggenhet!

Tomt

Krokstadelva/Nedre Eiker - Råtomt med fantastisk utsikt og gode solforhold. Det blir lagt vann, avløp og strøm til tomtegrense. BYA 20 %. Nabotomt har fått disp. til BYA 27 % mv. Barnevennlig og rolig beliggenhet!

Contact An Agent

Krokstadelva/Nedre Eiker – Råtomt med fantastisk utsikt og gode solforhold. Det blir lagt vann, avløp og strøm til tomtegrense. BYA 20 %. Nabotomt har fått disp. til BYA 27 % mv. Barnevennlig og rolig beliggenhet!

 

 

For å se alle bildene klikk på linken til finn annonsen:

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=122586856

 

 

Gosenveien 11 C, 3055 Krokstadelva

Prisantydning
1 490 000,-
Formuesverdi
437 000,-
Tomteareal
640 m² (eiet)

Pris på lån

Pris på forsikring


Fasiliteter

  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bilvei frem

Presentasjon Gosenveien 11 C

Gosenveien 11 C er en råtomt på 640,9 kvm. Tomten er regulert for boligformål med inntil 20% (BYA). Naboeiendommen har fått dispensjon for 27 % (BYA).

Eiendommen har et stort potensial for et flott familiehjem med rolige omgivelser, gode sol- og utsiktsforhold, samt en ellers gunstig beliggenhet. I gangavstand er det skoler, idrettsfasiliteter, skog og badevann, og i kort kjøreavstand ligger Buskerud Storsenter. Det er heller ikke lange bilturen til Drammen.

Hvorfor bygge nytt?
– Du får tilpasset boligen etter eget behov.
– Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
– Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
– Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
– Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig, attraktivt og meget barnevennlig boligområde i Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Området har kort avstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, og et rikt utvalg av servicetilbud. Rett nedenfor boligen etableres Tusenårsstedet, en spennende park i enorm utvikling, og det er lekeplass, fotballbane, tennisbane, skøytebane, treningssenter og idrettshall i nærområdet.

Ca. 2 km fra boligen ligger praktfulle Årbogen idrettspark. Her finner du Birkebeineren med et bredt, sportslig tilbud i et aktivt idrettsmiljø, samt et populært bade- og fiskevann med sandstrand. I området ligger det også lysløype som gir deg en fin rundtur i Finnemarka. Ellers er det idrettsplass ved ungdomsskolen og i Mjøndalen ved stadion.

Det er ca. 1 km til Eknes svømmehall og ca. 6 km til Eiker Golfklubbs 9-hulls bane på Portåsen i Mjøndalen. I Mjøndalen er det i tillegg innendørshall, tennisklubb og treningssenter. Ønsker du alpine utfordringer er det kort vei til både Drammen og Kongsberg.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Kiwi og Spar Krokstadelva. Sistnevnte med fristende ferskvareavdeling. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Buskerud Storsenter et av Buskeruds ledende kjøpesentre med over 90 butikker og spisesteder. Det er besluttet storsatsning i området og Buskerud Park er under oppføring, noe som vil ha en enorm betydning for stedsutviklingen.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Eknes skole og ligger ca. 10 min gange fra boligen. Det er gode bussforbindelser mot Drammen og Kongsberg. Det er også kort vei til Mjøndalen stasjon som har god plass til parkering. Ved å benytte bil tar det ca. 3 min til Mjøndalen, 15 min til Drammen, 30 min til Kongsberg og 50 min til Oslo S.

Fra eiendommen er det gangavstand til Krokstad barneskole og Eknes ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Tomten

Tomten har et areal på 640,9 kvm og ligger fint til med gode sol- og utsiktsforhold. Noe skårende terreng.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Privatmegleren. Velkommen til visning!

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Sevitutter

Rettigheter på andre eiendommer:

Rettigheter på 0625-37/669
Rettigheter i eiendomsrett
Dagboknr.: 1078450
Bestemmelse om veg
08.12.2014
rettighetshaver:Knr:0625 Gnr:37 Bnr:675
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Rettigheter på 0625-37/546
Rettigheter i eiendomsrett
Dagboknr.: 792274
Best. om adkomstrett
02.09.2016
rettighetshaver:Knr:0625 Gnr:37 Bnr:675

Ingen andre registrerte servitutter til eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Det er ingen registrert boenhet på eiendommen. Av denne grunn er det ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilkobling til vann, avløp og strøm ligger ved tomtegrensen.

Avstikker fra Goseveien til eiendommen er privat. Det kan medføre brøyte og vedlikeholdskostnader av veien i fremtiden som deles med andre rettighetshavere av veien.

Verdi ved skattefastsetting

Likningsverdi for inntektsåret 2016: kr 437 000

Reguleringsforhold

Bestemmelser for Reguleringsplan for: Del av Nedre Gosen (Sonekodenr.: KR 24.07 og WinSaknr.: 02/522)

§1 Formål
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plan.

§2 Området reguleres til:
Type område: Innhold Forkortelse
Byggeområder: Bolig
Spesialområder: Friluftsområde
Fellesområder: Avkjørsel

§3 Område for bolig
a. I området tillates oppført bygninger for bolig.
b. Maks. bebygd areal, inntil 20%, (BYA)
c. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser angitt på plankartet
d. Maksimal gesimshøyde for husbebyggelse er 4 m og maksimal mønehøyde 6,5 m over gjennomsnittlig ferdig opparbeidet terreng. Maksimal gesimshøyde for garasje er 3 m og mønehøyde 5 m. Takvinkel skal være innenfor intervallet 22-32 grader.
e. Det skal avsettes plass for to biloppstillingsplasser.
f. Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av utbyggingsplaner og byggemeldinger påse at bebyggelsen får god og harmonisk form, terrengtilpasning og tilpasning til omgivelsene. Bygningene skal i form, takvinkel, materialbruk og fasadebehandling (bl.a. farge) ha et enhetlig preg. Kravet gjelder også uthus, gjerder, avfallsbeholdere mv.
g. Renovasjon skal være iht. gjeldende forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall.
h. Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunens kulturminnemyndighet varsles, jfr. Lov om kulturminner §8.2

§4 Fellesområde
Avkjørsel er felles for de tilgrensende eiendommene.

§5 Rekkefølgebestemmelser
a. Det må utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 etter kommunens retningslinjer for boligtomta ifm. rammesøknad. Utomhusplanen skal vise: • Adkomstforhold, bygningers plassering, terrenginngrep, beplantning, biloppstillingsplasser, tekniske installasjoner, ledningstraséer. Utomhusplanen skal vise plassering av dobbeltgarasje, selv om det ikke er aktuelt å bygge det ennå.
b. Tomta skal være opparbeidet iht. utomhusplanen før det gis brukstillatelse

For ytterligere informasjon se vedlagte reguleringskart med bestemmelser, kommuneplan, samt diverse dokumenter fra kommunen.

Faste, løpende kostnader

Det må betales tilknytningsavgift på vann og avløp på kr ca. 15 000,-. For ytterligere informasjon se: https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/priser/

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon eller odel.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud-knapp» som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.
___________________________________________________________________________________

HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med ansvarlig megler John Granly Steen på tlf. 936 93 381 eller john@privatmegleren.no dersom du har spørsmål vedrørende denne boligen.

Trenger du en markedsvurdering av din nåværende bolig? Ta kontakt på ovennevnte epost eller telefon for avtale.

For informasjon om eiendomsmegler John Granly Steen refereres det til: www.johngranlysteen.com

Omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- (Dokumentavgift)
——————————————————–
50 149,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
1 540 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 625
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 675

Rapporter annonse

FINN-kode: 122586856

Sist endret: 30. jul 2018 18:34

Referanse: 83180245

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.