Solgt: 1 200 000,-

Krokstadelva/Drammen – Boligtomt med tillatelse til oppføring av enebolig og støttemur godkjent fra kommunen! Fin utsikt

Tomt

Krokstadelva/Drammen - Boligtomt med tillatelse til oppføring av enebolig og støttemur godkjent fra kommunen! Fin utsikt

Contact An Agent

Krokstadelva/Drammen – Boligtomt med tillatelse til oppføring av enebolig og støttemur godkjent fra kommunen! Fin utsikt

 

 

For å se alle bildene klikk på linken til finn annonsen:

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=211721509

 

 

 

Spikerveien 40, 3055 Krokstadelva

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
45 670 kr
Totalpris
1 335 670 kr
Tomteareal
484 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Barnevennlig
  • Rolig
  • Kabel-TV
  • Sentralt
  • Bademulighet
  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning

Oppdragsnummer

83-21-0094

Eiendomstype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 237 Bnr. 188 i Drammen kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 484 kvm

Presentasjon

Dette er en fin tomt på 484 kvm regulert til boligformål. Det foreligger «Tillatelse til oppføring av enebolig og støttemur» godkjente på eiendommen. Tomten ligger høyt og fritt med langstrakt utsikt over Drammenselven, skogkledde åser og bebyggelse. Området er attraktivt, og med kort avstand til både skoler, idrettsanlegg, flotte turområder og et levende sentrum ligger alt godt tilrette for et aktivt familieliv.

Per i dag er tomten skrånet med noe fjell i dagen og naturlig vegetasjon, mot sør og øst. Det oppfordres til å sette seg godt inn salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av tomten. Tomten ligger i et rolig, attraktivt og barnevennlig boligområde i Krokstadelva i Drammen kommune.

Hvorfor bygge nytt?
– Du får tilpasset boligen etter eget behov.
– Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
– Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
– Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
– Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig, attraktivt og barnevennlig boligområde i Krokstadelva i Drammen kommune. Området har kort avstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud.

Ca. 2 km fra boligen ligger praktfulle Årbogen idrettspark. Her finner du Birkebeineren med et bredt, sportslig tilbud i et aktivt idrettsmiljø, samt et populært bade- og fiskevann med sandstrand. I området ligger det også lysløype som gir deg en fin rundtur i Finnemarka.

Boligområdet er barnevennlig, i kort gangavstand til Eknes ungdomsskole, Krokstad barneskole, barnehager, idrettsanlegg, marka, Tusenårsplassen og buss. I tillegg ligger Buskerud Storsenter kun 8 minutters gange unna. Det er også gangavstand til Meny og Kiwi. Det er kort vei til togstasjon i Mjøndalen Sentrum. Det er kort vei til Eknes svømmehall og Eiker Golfklubbs 9-hulls bane på Portåsen i Mjøndalen. I Mjøndalen er det i tillegg innendørshall, tennisklubb og treningssenter. Ønsker du alpine utfordringer er det anlegg både i Drammen og på Kongsberg.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan gjøres på Kiwi, Rema 1000 eller Meny. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Buskerud Storsenter et av Buskeruds ledende kjøpesentre med over 90 butikker og spisesteder. Drammen med alle fasiliteter ligger også godt innen rekkevidde.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Hovjordet og ligger ca. 500 meter fra boligen. Det er også kort vei til Mjøndalen stasjon. Ved å benytte bil tar det ca. 3 min til Mjøndalen, 11 min til Drammen sentrum, 29 min til Kongsberg, samt 42 min til Oslo S.

Fra eiendommen er det gangavstand til Krokstad barneskole og Eknes ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Tomten

Tomten som skal selges er på 484 kvm, og ligger i et attraktivt område med kort vei til sentrum, skoler, samt turområder i skog og ved elv. Utsikten er formidabel og strekker seg over bebyggelsen, Drammenselven, Mjøndalen og videre til åsene i horisonten. Tomten er skrånet og har noe fjell i dagen, men består for det meste av gress og naturlig vegetasjon. I tillegg står det en frittstående garasje på tomten, og denne er det gitt tillatelse å rive.

Offentlige opplysninger

Det foreligger «Tillatelse til oppføring av enebolig og støttemur» godkjente på eiendommen. Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er godkjent og å endre søknad til kommunen med tanke på ansvarsretter og eventuele endringer og oppføring av i bolig.

Drammen kommune viser til søknad om oppføring av enebolig og støttemur mottatt 12.08.2020 og tilleggsdokumentasjon sist mottatt 22.09.2020. Søknaden var fullstendig 22.09.2020.

Godkjent tiltak
Drammen kommune godkjenner følgende tiltak:
* Oppføring av enebolig.
* Oppføring av støttemur

Følgende dokumentasjon er godkjent i tiltaket:
Situasjonsplan datert 11.08.2020
Utomhusplan datert 11.08.2020
Fasadetegning datert 11.08.2020
Plantegning datert 11.08.2020

Betingelser for vedtaket:
1. Tiltaket må utføres i henhold til godkjent sanitærabonnement av 29.07.2020.
2. Avkjørsel skal utformes i henhold til godkjent situasjonsplan/avkjørselsplan og Drammen kommunes gatenorm (stikkrenner m.m.).
3. Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jf. plan- og bygningsloven § 28-2.

Vilkår for midlertidig brukstillatelse
I følge pbl. § 21-10 tredje ledd kan midlertidig brukstillatelse kun gis når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig å gi brukstillatelse. I søknaden om midlertidig
brukstillatelse må dere bekrefte at tiltaket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, identifisere gjenstående arbeid og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse av tiltaket, jf. SAK10 § 8-1 tredje ledd.

Følgende dokumentasjon må sendes inn:
1. Dokumentasjon på at utearealene er opparbeidet i henhold til godkjent
utomhusplan/situasjonsplan.
2. Oppdatert gjennomføringsplan for tiltaket. Vilkår for ferdigattest Dersom du ikke søker om midlertidig brukstillatelse, må vilkårene som er satt for midlertidig brukstillatelse være oppfylt ved søknad om ferdigattest.

Følgende dokumentasjon må sendes inn:
1. Er det utført mindre, ikke søknadspliktige, endringer i forhold til godkjente tegninger, må ajourførte tegninger («som bygget») også sendes inn for ny godkjennelse.
2. Oppdatert gjennomføringsplan for tiltaket må innsendes.

Kort beskrivelse av søknaden
Det er søkt om oppføring av enebolig og støttemur i henhold til tegninger vedlagt i denne tillatelsen. Omsøkt støttemur skal oppføres nærmere tomtegrense enn fire meter mot nord, muren har en høyde
på 1,5 meter på høyeste punkt.

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden:
Tomtestørrelse 484,2 m²
Bebygd areal, BYA 127,8 m²
Grad av utnytting 26.39 % BYA
Uteoppholdsareal 144,4 m2
Gesimshøyde 5,96 m
Mønehøyde 7,15 m
Antall boenheter 1 boenheter
Antall biloppstillingsplasser 2 p-plasser

Ansvar
Det må opplyses kommunen om nye ansvarshavere. Kjøper må selv stå for kostnader vedr forandringer i søknaden.

Tillatelsens varighet
Det følger av pbl. § 21-9 at dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsene gjelder
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.5 Dersom det klages på vedtaket, beregnes 3 års fristen fra det endelige vedtaket i klagesaken.

For mer informasjon om tillatelsen se dokumentet vedlagt i vedlegget.

Utstyr

Det er muligheter for tv- og internettsignaler med Viken Fiber/Altibox. Kjøper kan ta kontakt med Viken Fiber/Altibox og gjøre en avtale med Viken Fiber/Altibox.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra PRIVATmegleren. Velkommen til visning!

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen tinglyste servitutter.

Vei / Vann / Avløp

Kjøper må selv betale tilknyttningsavgifter.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.Ved senere år skal denne formuesverdien videreføres, men med en eventuell årlig fastsatt oppjustering.

Reguleringsforhold

Plangrunnlag
For eiendommen gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.10.2015, og dens bestemmelser. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til arealformål boligbebyggelse. I tillegg gjelder reguleringsplan for KR 27, Mikkelsåsen- St.hansberget, vedtatt 11.08.1991. Eiendommen er regulert til arealformål boliger.

Annen dokumentasjon
Avstandserklæring fra gnr. 237 bnr. 14 Datert 24.10.2019
Avstandserklæring fra gnr. 237 bnr. 70 Datert 26.05.2020

Kommuneplaner
Id 062520159999
Navn Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.10.2015
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3005/062520159999/Dokumenter/20159999_planbest.pdf
Delarealer Delareal 484 kvm
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id 062519910002
Navn KR 27 Mikkelsåsen – St.hansberget
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.08.1991
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3005/062519910002/Dokumenter/19910002_planbest.pdf
Delarealer Delareal 484 kvm
Formål Boliger
Feltnavn B3
Forslag til reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Mikkelsåsen St. Hansberget, Nedre Eiker kommune.
Plan datert 10.07.1984, sist rev. 12.09.1990.

For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter fra kommunen angående kommuneplan, reguleringsplan og andre arealplaner.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det ser ut til at naboens terrasse og garasje ligger noe over grensen og inn på gnr. 237 bnr. 188. Se vedlagt kartskisse.

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Ingen odel.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud-knapp» som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.
______________________________________________________________
HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt med ansvarlig megler John Granly Steen på tlf. 936 93 381 eller john@privatmegleren.no dersom du har spørsmål vedrørende denne boligen.

Trenger du en markedsvurdering av din nåværende bolig? Ta kontakt på ovennevnte epost eller telefon for avtale.

For informasjon om eiendomsmegler John Granly Steen refereres det til: www.johngranlysteen.com

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg

Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.540)
Oppgjør (Kr.8 490)
Kommunale opplysninger (Kr.2 497)
Provisjon (Kr.35 000)
Tilrettelegging (Kr.4 900)
Vanlig foto + sommerfoto tatt på et senere tidspunkt (2 fotograferinger). (Kr.5 300)
E-takst Bukta 31 (Kr.2 000)
Markedspakke (Kr.10 325)
Klikk (Kr.3 990)
Internett annonsering (Kr.4 990)
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.808)
Totalt kr. (Kr.78 840)
I tillegg kommer kostnader til foto, filmer og evt eierskifteforsikring. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale for direkte utlegg summert på side 1 og side 3 i oppdragsavtalen og avholdte visninger. Ved oppsigelse og utløp av oppdragsavtalen påløper i tillegg et gebyr på kr. 9 900.

Vedlegg til salgsoppgaven

Opplysninger fra kommunen
Egenerklæringsskjema selger
Viktig informasjon til kjøper og selger
Diverse opplysninger

Omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
30 000,- (Dokumentavgift)
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
——————————————————–
45 669,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
1 335 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3005
Gårdsnr: 237
Bruksnr: 188

NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.

Spikerveien 40, 3055 Krokstadelva