Solgt

Hovjordet/Krokstadelva/Nedre Eiker: Eiendommen er bestående av 1 tomt på tilsammen 2501,6 kvm eiet tomt. Reguleringsplan med mulighet for å bygge 12 enheter.

Tomt

Hovjordet/Krokstadelva/Nedre Eiker: Eiendommen er bestående av 1 tomt på tilsammen 2501,6 kvm eiet tomt. Reguleringsplan med mulighet for å bygge 12 enheter.

Contact An Agent

Hovjordet/Krokstadelva/Nedre Eiker: Eiendommen er bestående av 1 tomt på tilsammen 2501,6 kvm eiet tomt. Reguleringsplan med mulighet for å bygge 12 enheter.

 

For å se annonsen klikk på linken til finn annonsen:

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=108855623

 

Hovjordet tomt, 3055 Krokstadelva

Prisantydning
4 990 000,-
Tomteareal
2 501 m² (eiet)

Pris på lån

Pris på forsikring


Visning

  • Ta kontakt med eiendomsmegler ved spørsmål, eller privatvisning på tlf 93 69 33 81.

Hovjordet tomt, 3055 Krokstadelva

I nærheten

buss

Bussholdeplass

0  km*

butikk

Dagligvare

1.8  km

grunnskole

Skole

1.7 km

Hva sier naboene?

Nabolaget er vurdert av 18 lokalkjente

Opplevd trygghet
Veldig trygt
Naboskapet
Godt vennskap
Kvalitet på skolene
Veldig bra

Les mer om nabolaget

Fasiliteter

  • Bilvei frem

Presentasjon Hovjordet Tomt

Mulighet for å kjøpe 2 tomter. Se link til finn annonsen:
https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=108855805

Grad av utnytting – BYA: Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %.

Bolig/Forretning/Kontor (BKB 1-2)
Vilkår og forbud mot bruk (pbl §12-7 nr. 2)
§3.7.1. Arealbruk:
a) Området tillates bebygget med boliger, forretning og kontor.
b) Forretning og/eller kontor på inntil 500m2 BRA tillates kun på grunnplan.
c) Virksomheter som etter Nedre Eiker kommunes skjønn vil medføre sjenanse for omgivelsene tillates ikke anlagt i planområdet.
§3.7.2. Byggehøyder:
a) Innenfor felt BKB1 er det tillatt med gesims- og møne høyde opptil kote +156,5.
b) Innenfor felt BKB2 er det tillatt med gesims- og møne høyde opptil kote +154,5.
Antall boliger og boligstørrelser (pbl §12-7 nr. 5)
§3.7.3. Antall boliger/boligstørrelse
a) BKB 1 og BKB 2 er tillatt utbygget med inntil 6 boligenheter i hvert felt.
b) Boligstørrelse skal være mellom 60 m2 og 130 m2 BRA

Innspill fra selger dersom begge tomtene kjøpes:

Her kan gjerne utbyggingen skje i 2 byggetrinn, som også kan løses uavhengig av hverandre, men hvor adkomstforhold med mer krever ekstra oppmerksomhet hva angår fordeling av rettigheter og forpliktelser, især dersom eiendommene er gjenstand for hver sine seksjoneringer.

Ad byggetrinn 1: gbnr 37 / 502:
BKB 1 og BKB 2 langs Ulevannsveien, 12 boligenheter.
BKB1 kan få løst det meste av sin parkering dels i underetasje, dels på mark i sørvestre hjørnet.
BKB2 kan få deler av parkeringskravet oppfylt i kjeller, resten i de 2 parkeringsetasjene i BBB på nabotomta 37/505 like vestenfor.

Byggetrinn 2, gbnr 37/ 505:
Parkeringshus BBB skal, for underetasjen, ha atkomst direkte inn fra buss-snuplassen i Mikkelsveien, i nord, mens atkomsten til parkeringsetasje nr 2 kommer østfra via SKV 5 fra Ulevannsveien mellom delfeltene BKB 1 og 2.

På toppen av parkeringsetasjene skal det så bygges inntil 9 boliger, med terasseløsning på deler av parkeringstaket, som skissert på vedlagte skråskisse.

De østligste 14 boligene skal ha all sin parkeringsløsning i parkeringshus BBB, slik at det ligger til rette for gode, bilfrie oppholdsarealer.

Som det fremgår av vedlagte skråskisse vil terrenget under BKS 1, i nordvestre hjørnet bli løftet opp en del, med utgravingsmasser fra BBB.

Fordi bakre deler av parkeringshuset vil ligge godt under bakken, vil parkeringsdelene tillates oppført med kortere byggelinjebegrensning mot sør, enn hva reguleringskartet viser for de mer synlige veggene.

Det foreligger et gunstig pristilbud fra Loe for parkeringshusdelen, kr 2,418 mill, jfr. vedlegg i salgsoppgaven som samtidig sikrer grei fundamentering av boligene derover. Loes belastningsforutsetninger er ennå ikke kvalitetssikret.

Da området for øvrig har satt seg godt, med all nødvendig kommunalteknisk infrastruktur, skole- og barnehagekapasitet, samt nær tilgang til skog og mark, lysløyper, aktivt fotballmiljø og badeplass på Årbogen, bussrute til Mjøndalen, og Buskerudby-signaler om ekspressbuss Hovjordet – Drammen.

Se vedlagt reguleringsplan mv. som ligger vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere informasjon. Bolig/Forretning/Kontor (BKB 1-2)
Vilkår og forbud mot bruk (pbl §12-7 nr. 2)
§3.7.1. Arealbruk:
a) Området tillates bebygget med boliger, forretning og kontor.
b) Forretning og/eller kontor på inntil 500m2 BRA tillates kun på grunnplan.
c) Virksomheter som etter Nedre Eiker kommunes skjønn vil medføre sjenanse for omgivelsene tillates ikke anlagt i planområdet.
§3.7.2. Byggehøyder:
a) Innenfor felt BKB1 er det tillatt med gesims- og møne høyde opptil kote +156,5.
b) Innenfor felt BKB2 er det tillatt med gesims- og møne høyde opptil kote +154,5.
Antall boliger og boligstørrelser (pbl §12-7 nr. 5)
§3.7.3. Antall boliger/boligstørrelse
a) BKB 1 og BKB 2 er tillatt utbygget med inntil 6 boligenheter i hvert felt.
b) Boligstørrelse skal være mellom 60 m2 og 130 m2 BRA

Innspill fra selger:

Her kan gjerne utbyggingen skje i 2 byggetrinn, som også kan løses uavhengig av hverandre, men hvor adkomstforhold med mer krever ekstra oppmerksomhet hva angår fordeling av rettigheter og forpliktelser, især dersom eiendommene er gjenstand for hver sine seksjoneringer.

Ad byggetrinn 1: gbnr 37 / 502:
BKB 1 og BKB 2 langs Ulevannsveien, 12 boligenheter.
BKB1 kan få løst det meste av sin parkering dels i underetasje, dels på mark i sørvestre hjørnet.
BKB2 kan få deler av parkeringskravet oppfylt i kjeller, resten i de 2 parkeringsetasjene i BBB på nabotomta 37/505 like vestenfor.

Byggetrinn 2, gbnr 37/ 505:
Parkeringshus BBB skal, for underetasjen, ha atkomst direkte inn fra buss-snuplassen i Mikkelsveien, i nord, mens atkomsten til parkeringsetasje nr 2 kommer østfra via SKV 5 fra Ulevannsveien mellom delfeltene BKB 1 og 2.

På toppen av parkeringsetasjene skal det så bygges inntil 9 boliger, med terasseløsning på deler av parkeringstaket, som skissert på vedlagte skråskisse.

De østligste 14 boligene skal ha all sin parkeringsløsning i parkeringshus BBB, slik at det ligger til rette for gode, bilfrie oppholdsarealer.

Som det fremgår av vedlagte skråskisse vil terrenget under BKS 1, i nordvestre hjørnet bli løftet opp en del, med utgravingsmasser fra BBB.

Fordi bakre deler av parkeringshuset vil ligge godt under bakken, vil parkeringsdelene tillates oppført med kortere byggelinjebegrensning mot sør, enn hva reguleringskartet viser for de mer synlige veggene.

Det foreligger et gunstig pristilbud fra Loe for parkeringshusdelen, kr 2,418 mill, jfr. vedlegg i salgsoppgaven som samtidig sikrer grei fundamentering av boligene derover. Loes belastningsforutsetninger er ennå ikke kvalitetssikret.

Da området for øvrig har satt seg godt, med all nødvendig kommunalteknisk infrastruktur, skole- og barnehagekapasitet, samt nær tilgang til skog og mark, lysløyper, aktivt fotballmiljø og badeplass på Årbogen, bussrute til Mjøndalen, og Buskerudby-signaler om ekspressbuss Hovjordet – Drammen.

Se vedlagt reguleringsplan mv. som ligger vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig, attraktivt og barnevennlig boligområde i Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Området har kort avstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er også kort vei til lekeplass, fotballbane og skiløyper.

Ca. 700 m fra tomtene ligger praktfulle Årbogen idrettspark. Her finner du Birkebeineren med et bredt, sportslig tilbud i et aktivt idrettsmiljø, samt et populært bade- og fiskevann med sandstrand. I området ligger det også lysløype som gir deg en fin rundtur i Finnemarka. Ellers er det idrettsplass ved ungdomsskolen og i Mjøndalen ved stadion.

Det er kort vei til Eknes svømmehall og til Eiker Golfklubbs 9-hulls bane på Portåsen i Mjøndalen. I Mjøndalen er det i tillegg innendørshall, tennisklubb og treningssenter. Ønsker du alpine utfordringer er det kort vei til både Drammen og Kongsberg.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi Stenseth, Kiwi Krokstadelva og Spar. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Buskerud Storsenter et av Buskeruds ledende kjøpesentre med over 90 butikker og spisesteder. Det er besluttet storsatsning i området og Buskerud Park er under oppføring, noe som vil ha en enorm betydning for stedsutviklingen.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Hovjordet, Hovjordet og ligger ca. 100 meter fra tomtene. Det er også kort vei til Mjøndalen stasjon som gir fine pendlermuligheter. Ved å benytte bil tar det ca. 8 min til Mjøndalen, 20 min til Drammen, 37 min til Kongsberg og 60 min til Oslo S.

Tomtene har skolebussordning til Krokstad barneskole og Eknes Ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Bygninger

Det står en bygning på tomten. Se vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Tomtene

Tomt 1. Eiet tomt (Gnr 37 Bnr 502): 2 501,6 kvm.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. Dette er vanlig for eiendommer.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det er ingen registrerte servitutter eller rettigheter på grunn.

Vei / Vann / Avløp

Tomt Gnr 37 Bnr 502
Offentlig vann og avløp ifølge Nedre Eiker.

Reguleringsforhold

Tomt Gnr 37 Bnr 502
Reguleringsplan Eiendommen er regulert, og det er reguleringsplan: Mikkelsbråten / detaljregulering Mikkelsbråten , datert 14.6.2017 som gjelder. Eiendommen er regulert til bolig, forretning og kontorformål.

Kommuneplan Iht. Kommuneplanens arealdel, godkjent 07.10.2015, er eiendommen avsatt til boligbebyggelse «A».

Kommuneplanens punkt 9.1.Boligbebyggelse Jfr. Kommuneplanens er områder for boligbebyggelse inndelt i 5 områder; A, B, U1, U2 og U3. For dette området gjelder følgende: Boligformål A; I disse områder skal ikke grad av utnytting overstige 35% BYA. Kommuneplanen arealdel overstyrer reguleringsbestemmelsene når det gjelder utnyttelsesgrad (BYA), med mindre annet er satt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan vedtatt etter 01.01.1999. Reguleringsplanen her, med sin høyere utnyttelsesgrad, 40 % BYA, er av nyere dato enn kommuneplanen og går i denne henseende foran kommuneplanen.

Det henvises til vedlagt reguleringsplan og kommuneplanen for ytterligere opplysninger. Kommuneplan med bestemmelser kan i sin helhet leses her: www.nedreeiker.kommune.no/kommuneplanlegging.

Vedrørende informasjon om kabelomlegning se vedlegg i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud-knapp» som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med ansvarlig megler John Granly Steen på tlf. 936 93 381 eller john@privatmegleren.no dersom du har spørsmål vedrørende denne boligen.

Trenger du en markedsvurdering av din nåværende bolig? Ta kontakt på ovennevnte epost eller telefon for avtale.

For informasjon om eiendomsmegler John Granly Steen refereres det til: www.johngranlysteen.com

Solgt ‘som den er’

Tomten selger «som de er».

Omkostninger

4 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
75 000,- (Dokumentavgift)
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
——————————————————–
88 249,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
5 078 249,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 625
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 502

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 108855623

Sist endret: 25. des 2017 02:14

Referanse: 83170408

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.