Solgt!

Harakollen – Fantastisk tomt på hele 1793 kvm – Solrikt – Panoramautsikt – Godkjent ett-trinns søknad, enebolig/garasje!

Tomt

Harakollen - Fantastisk tomt på hele 1793 kvm - Solrikt - Panoramautsikt - Godkjent ett-trinns søknad, enebolig/garasje!

Contact An Agent

Harakollen – Fantastisk tomt på hele 1793 kvm – Solrikt – Panoramautsikt – Godkjent ett-trinns søknad, enebolig/garasje!

 

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=187287311

Søren Enkemannsvei 3, 3303 Hokksund

Prisantydning
3 800 000 kr
Omkostninger
105 670 kr
Totalpris
3 905 670 kr
Formuesverdi
2 200 000 kr
Tomteareal
1 793 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Kabel-TV
  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bilvei frem
  • Bredbåndstilknytning

Presentasjon

Søren Enkemannsvei 3 er en tomt på 1793 kvm. Tomten er regulert for boligformål med inntil 25% (BYA).

Eiendommen har et stort potensial for et flott familiehjem med rolige omgivelser, gode sol- og utsiktsforhold, samt en ellers gunstig beliggenhet. I gangavstand er det skoler, idrettsfasiliteter, skog og badevann, og i kort kjøreavstand ligger Hokksund sentrum. Det er heller ikke lange bilturen til Drammen.

På eiendommen foreligger det en godkjent ett-trinns søknad. Tiltaket gjelder oppføring av enebolig med garasje. Se vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere informasjon.

Det er kun tomten som selges. Kjøper kan selv velge å bygge huset etter godkjent ett-trinns søknad eller søke kommunen om å bygget et annet hus. Ny eier må selv å ta søknadsprosessen med kommunen hvis de ønsker å bygge en annen bolig. Ny eier må ta kontakt med ansvarshavende og arkitekt mv. dersom man ønsker å bygge huset etter godkjent ett-trinns søknad. Illustrasjonene er kun ment til å vise eiendommens potensiale.

Det ligger strøm og fiber inne på tomten. Ny kjøper må selv bekoste tilkobling. Selger har betalt tilknytningsavgiften for vann og avløp.

Eiendommen er utgravd og klargjort for sprengning.

Eiendommen kan selges nøkkelferdig fra ansvarshavende. Ta kontakt med eiendomsmegler for å få tilbud på nøkkelferdig hus av ansvarshavende.

Vilkår for vedtak
1. Godkjent situasjonsplan og godkjente tegninger skal følges.
2. Tiltaket godkjennes med kotehøyde 113 topp grunnmur jf. plan- og bygningsloven § 294.
3. Byggets fasademateriale skal ha jordfarger.
4. Avkjørsel skal utarbeides i tråd med kommunens retningslinjer, henholdsvis Øvre Eiker kommunes Normal for vei- og gateutforming og Retningslinjer for utforming av avkjørsel fra kommunal veg .
5. Tiltaket må igangsettes senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. Ønskes tiltaket endret må endringene omsøkes særskilt.
6. Vilkår fra avdeling vann og avløp
– Arbeidet skal utføres i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp , Tekniske bestemmelser 2. utgave, opplag 2 2017 og den til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift, samt plan- og bygningslovens bestemmelser.
– Før anlegget kan tas i bruk skal det foreligge komplett dokumentasjon i henhold til ovenstående regelverk. Det vil si at anlegget skal måles inn med x-, y- og zkoordinater, og det skal utarbeides som bygget tegning basert på innmålinger av lagt anlegg. Tegning skal vise linjeføring for hele anlegget fra tilknytning på hovedledning og frem til bygning. Tegningen skal inneholde informasjon om dimensjoner og materiale brukt for alle deler av anlegget så som kummer, ledninger og stengeventil(er). Koordinater skal måles og leveres i samsvar med koordinatsystem, Euref89, UTM sone 32, høydegrunnlag NN2000. Bare i helt spesielle tilfeller kan enklere metoder for dokumentasjon godtas. Dette skal i så fall avklares med kommunen i god tid før oppstart av anlegget.
– Den enkelte tomt skal tilrettelegges med lokal lukket fordrøyning slik at utslipp fra den enkelte tomt til overordnet gjennomgående overvannssystem ikke overstiger avrenning fra eksisterende skogsmark. Fordrøyning etableres på den enkelte tomt i lukket fordrøyningsmagasin. Kravet er 3 liter i sekundet på slipp til kommunal overvannsledning og 2,5m3 fordrøyning.
– Drenering av byggegrop skal skje til fordøyning på den enkelte tomt eller direkte til gjennomgående åpen overvannssystem.

Vurdering
– Godkjente kart og tegninger: Situasjonsplan og tegninger ligger vedlagt.
– Plangrunnlag: Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Tiltaket er i tråd med reguleringsplanens formål og bestemmelser.
– Plassering: Tiltakets plassering samsvarer ikke med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4. Eier av gbnr. 103/220 har ved avstandserklæring gitt tillatelse til å bygge garasje i minsteavstand 2 meter fra grense, og støttemur og fyllingsfot 0 meter fra felles eiendomsgrense i samsvar med situasjonsplan A10-01 datert 10.12.19. Tiltakets plassering samsvarer dermed med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et naturskjønt, nyetablert og meget barnevennlig boligområde på Harakollen i Øvre Eiker kommune. Fra området er det gangavstand til barneskole, barnehage, kollektivtransport via buss og tog, samt et rikt utvalgt av servicetilbud og fasiliteter. I umiddelbar nærhet frister marka med flotte turmuligheter, og for de minste er det lekeplass og ballslette i nærmiljøet. Det er også kort vei til Hokksund båt & camping med lekeplass og egen badeplass for de minste.

Videre kan Øvre Eiker kommune by på et aktivt idrettstilbud. En sykkeltur unna ligger flotte Falkbanen, hovedanlegget til Hokksund IL, med flere kunstgressbaner, flombelysning og garderobeanlegg. Hokksund IL har et bredt tilbud innenfor fotball, håndball, ski og allidrett. Håndballhallen, samt innendørs svømmehall ligger i sentrum.

Det er ellers kort vei til elven og Hellefossen som er viden kjent for sitt eventyrlige laksefiske. Legg gjerne søndagsturen til idylliske Sundhaugen, et flott friluftsområde med restaurant, badeplasser, turveier og fiskebrygge. Hoensvannet er også et populært badested med grønne lunger og fin, deilig strand. Nøstetangen glassverk, samt Vestfossen kunstlaboratorium anbefales også.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi, Coop Marked og Rema 1000. Det er for øvrig kort vei til Hokksund sentrum som byr på klær, interiør, vinmonopol og et solid utvalg av spesialforretninger. Det er heller ikke langt til Eiker Senter med butikker og bakeri.

Ønsker du ytterligere servicetilbud er Buskerud Storsenter & Krokstad senter et av Buskeruds ledende kjøpesentre med over 90 butikker og spisesteder. Det er besluttet storsatsning i området og gitt klarsignal for BuskerudPark.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, flybuss og tog. Nærmeste holdeplass for buss er Lerbergkrysset som ligger ca. 7 min gange fra boligen. Ved å benytte bil fra Hokksund tar det ca.10 min til Krokstadelva, 10 min til Mjøndalen, 20 min til Drammen, 25 min til Kongsberg, samt 55 min til Oslo S. Det er enkel adkomstvei til E134 for pendling til Oslo, Kongsberg eller Hønefoss.

Fra eiendommen er det gangavstand til Hokksund barneskole, Hokksund ungdomsskole og Eiker videregående skole. Det er etablert nyere barnehage på boligfeltet.

Utstyr

Det er lagt fiber og strøm inne på eiendommen.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra PRIVATmegleren. Velkommen til visning!

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten har et areal på 1793 kvm og ligger fint til med gode sol- og utsiktsforhold.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Dagbok nr.: 97374
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
07.11.2014
RETTIGHETSHAVER:HARAKOLLEN VEL
Org.nr: 914354803
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

Dagbok nr.: 973741
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
07.11.2014
RETTIGHETSHAVER:PARTUM HOLDING AS
Org.nr: 912283992

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei ifølge Øvre Eiker kommune. Kjøper må selv stå for tilknytning til vann og avløp men selger har betalt tilknytningsavgiften for vann og avløp.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 2 200 000,- pr 31.12.18
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr ,- pr 31.12.18

Reguleringsforhold

Kommuneplan
Kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027
Arealformål i kommuneplan: Bolig

Reguleringsplan
3048-0601: Reguleringsplan for Harakollen boligfelt, stf. 13.12.2006
3048-0601-1: Bebyggelsesplan for Harakollen boligfelt B4, B5 og B6,, stf. 03.12.2008
Formål med reguleringen: Bolig – frittstående eneboliger/tomannsboliger

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR BYGGEOMRÅDE B4, B5 & B6 Gnr./Bnr. 101/2, 103/11, 103/142, 103/38, 103/1, 104/1, 103/154, 103/198, 103/196, 103/195, med flere
Revidert 10.10.2008
Egengodkjent 03.12.2008
Formålet med planen:
Forslaget baserer seg på gjeldende reguleringsplan med bestemmelser vedtatt av Øvre Eiker Kommune den 13.12.2006. Planen legger til rette for utvikling av boligbebyggelse i tråd med reguleringsplanen for områdene B4, B5 & B6; frittliggende eneboliger/tomannsboliger.

ØVRE EIKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr./Bnr. 101/2, 103/11, 103/142, 103/38, 103/1, 104/1, 103/154, 103/198, 103/196, 103/195, med flere
Saksnr 03/000000
Planen er justert 27.11.2006
Bestemmelsene er datert 05.12.2005
Bestemmelsene er justert 22.12.2006
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2006
Formålet: Planen skal legge til rette for utvikling til offentlig bebyggelse; allmennyttigformål, næringsformål og boligformål; frittliggende småhus, småhus/kjedet, småhus i tun, terrassehus / lavblokk.
Reguleringsformål: Byggeområder, trafikkområder, friområder, spesialområde, fareområde, rekkefølgebestemmelser.

Felt B4, B5, B6, B7, B9, B11, B12, B13, B14, B15,16; Frittliggende eneboliger/tomannsboliger
Det tillates bebyggelse i 2. etasje og med sokkeletasje der terrenget tillater dette. Det stilles krav til bebyggelsesplan som skal vise tomteparseller (nummerert) adkomstveier med belysning, grønnstruktur, lekeplasser, åpent overvannssystem. Områdene skal nyttes til frittliggende eneboliger/tomannsboliger. Tillatt grad av utnytting er %-BYA=25%. Det tillates gesimshøyde inntil 6,5m og mønehøyde 9m. Gesimshøyde og mønehøyde skal angis som absolutte kotehøyder i forbindelse med byggesøknad. 10 % av tomtearealet for naturtomter skal holdes fritt for inngrep. Tiltaksgrense skal vises på utomhusplan ved byggemelding. Byggeområde B14 berøres av restriksjoner nevnt i §8 Spesialområde naturvern. Detaljert avgrensing av restriksjoner foretas i forbindelse med byggemelding. Boligområde B6 skal i forbindelse med utformingen av bebyggelsesplanen reduseres for å kompensere mot tap av friareal og for å sikre sammenhengende rekreasjonsarealer.

For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter fra kommunen angående kommuneplan, reguleringsplan og andre arealplaner.

Faste, løpende kostnader

Det er tinglyst på eiendommen at det er pliktig medlemskap i velforening/huseierforening.

Selger har betalt tilknytningsavgiften for vann og avløp.

Det ligger strøm og fiber inn på tomten. Ny kjøper må selv bekoste tilkobling.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle arealangivelser er hentet fra Øvre Eiker kommune.

Konsesjon / Odel

Kjøper må belage seg på å undertegne egenerklæring for konsesjonsfrihet. Det er ikke odel på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud-knapp» som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.
_____________________________________________________________
HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt med ansvarlig megler John Granly Steen på tlf. 936 93 381 eller john@privatmegleren.no dersom du har spørsmål vedrørende denne boligen.

Trenger du en markedsvurdering av din nåværende bolig? Ta kontakt på ovennevnte epost eller telefon for avtale.

For informasjon om eiendomsmegler John Granly Steen refereres det til: www.johngranlysteen.com

Vedlegg til salgsoppgaven

Opplysninger fra kommunen
Viktig informasjon til kjøper og selger
Diverse opplysninger

Omkostninger

3 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
90 000,- (Dokumentavgift)
——————————————————–
105 669,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
3 905 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3048
Gårdsnr: 103
Bruksnr: 234

Søren Enkemannsvei 3, 3303 Hokksund

Kart

Om nabolagetUtforsk