Nyhetsbrev mai 2013

Nyhetsbrev mai 2013

Eiendomsmeglerfortakenes forenings (EFF) rykende ferske boligpristall for mai viser at prisene steg med 0,1 prosent fra april til mai i år. Det er samme økning som fra april til mai i fjor.

– Maitallene er som forventet. Normalt flater boligprisene ut i mai og og juni fordi flere bruktboliger legges ut for salg i vårmånedene. Denne trenden gjør seg også gjeldene i år, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i EFF.

De sesongjusterte (se faktaboks) og de reelle tallene er de samme, fordi mai var en helt gjennomsnittlig måned, som derfor ikke blir korrigert, opplyser han.

– Se på de lange linjene

Men den normalt kjedelige måneden til tross, leder for Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, advarer mot å trekke raske konklusjoner om utsiktene til markedet.

– Det er mye normalitet i disse tallene for tiden, men vi skal være forsiktige med å sammenligne månedlige svingninger, og heller se på de lange linjene, sier han.

Boldvik påpeker sammenligningsgrunnlaget blir bedre når junitallene kommer og første halvår avrundes.

Boligprisene i mai var 6,5 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 5,8 prosent over gjennomsnittet for 2012.

– Positiv, kjedelig nyhet

Sesongjustering

Sesongjusterte tall er korrigert for klare sesongmessige variasjoner. Tallet man blir stående igjen med gir dermed et mer korrekt bilde på hva den underliggende utviklingen er, og gjør det mulig å sammenligne måned for måned, uten at typiske sesongfenomener får utslag.

Det er prisen på eneboliger som stiger mest, med 0,9 prosent. Leiligheter er opp 0,1 prosent, mens prisen på delt bolig synker med 0,7 prosent.

– 12-månederstrenden vil trolig falle i årene som kommer, sier Dreyer.

Han legger til at dette er en mye sunnere prisutvikling en tidligere.

– En positiv, kjedelig nyhet, mener han.

– Ekstreme forskjeller

Dreyer opplyser at det er svært store regionale forskjeller i Norge.

I Tromsø har boligprisene økt med 11,8 prosent fra mai i fjor til mai i år. I Kristiansand, som er på bunnen av listen, har prisene bare økt med 0,6 prosent i samme periode.

– Dette er ekstreme forskjeller, sier Dreyer.

De regionale tallene tar for seg veksten over tolv måneder, ikke snittvekst, som er brukt tidligere. Dette er for å gi et bedre bilde av den reelle prisveksten.

April svakest på fire år

I april viste tallene fra EFF at det siden i fjor var blitt 6,6 prosent dyrere å kjøpe bolig i Norge.

Dette var den svakeste tolvmånedersveksten for norske boliger på fire år.

Fra mars til april steg boligprisen med 1,3 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var den reelle veksten 0,4 prosent. (Se faktaboks for sesongjusteringer).

Eiendomsmeglerne uttalte da apriltallene ble lagt frem i mai at prisene indikerte en mer avdempet prisutvikling.

Styrket BWG Homes

Også boligbyggerselskapet BWG Homes presenterte tall mandag formiddag.

Selskapet kunne vise til en samlet netto ordreinngang i mai 2013 på 391,1 millioner kroner.

Ordneinngangen øker dermed fra 320, 3 millioner kroner for samme måned i fjor.

BWG Homes, som eier blant annet Block Watne, leverer rundt 2.000 nye boliger årlig til Sverige og Norge. 

[widgets_on_pages id="Merker"]

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *