Nyhetsbrev april 2013

Nyhetsbrev april 2013

Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i april 2013 var:

* 1,3 prosent høyere enn i mars 2013. Korrigert for sesongvariasjoner var
prisene 0,4 prosent høyere enn forrige måned, det vil si at den
underliggende prisutviklingen i april var positiv. Differansen mellom faktisk
og sesongkorrigert prisendring indikerer at april er en måned som normalt
har en klart sterkere prisutvikling enn gjennomsnittsmåneden.

* 6,6 prosent høyere enn i april 2012.
Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,5 prosent høyere enn snittprisen i 2012.
Uendrete priser fra april og ut året gir en årsvekst på 6,2 prosent.

Mvh John Granly Steen Privatmegleren Drammen

 

 

[widgets_on_pages id="Merker"]

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *