Solgt 520 782,-

Omsorgsbolig i borettslag med adresse Bråtaveien 16 3050 Mjøndalen

Leilighet omsorgsbolig 1 Bathroom 26 ft2

Omsorgsbolig solgt i Mjøndalen Bråta

Contact An Agent

Omsorgsbolig i borettslag med adresse Bråtaveien 16 3050 Mjøndalen

 

Omsorgsbolig i borettslag med adresse Bråtaveien 16 3050 Mjøndalen

Fakta om boligen

Prisantydning 520 782,-
Felleskostnader 8 589,- /Mnd
Andel gjeld 691 490,-
Andel formue 8 473,-
Verditakst 520 782,-
Lånetakst 442 665,-
Ligningsverdi 255 359,-
Antall rom 1
Oppholdsrom 1
Bad 1
Eiendomstype Andelsleilighet
Eierform Borettslag
Tomt Eiet tomt 2739m²
Leilighet 1. etasje
Byggeår 2005
Primærrom 26m2
Bruksareal 26m2
Bruttoareal 29m2
Energimerke D

Matrikkel: Andelsnr. 33 Orgnr. 986304312 Gnr. 17 Bnr. 112 i Nedre Eiker kommune
Takst: Taksert av Terje Næss 02.12.2015. Rekvirert av Torill Irene Finserås Brox.

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer

83-15-0246

Eier

Ragnhild Kristine Finserås

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag

Betegnelse

Andelsnr. 33 Orgnr. 986304312 i Nedre Eiker kommune

Etasje

1

Byggeår

2005

BRA/P-rom

Primærrom: 26 kvm, Bruksareal: 26 kvm, Bruttoareal: 29 kvm

Antall rom

1

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 2739 kvm

Forretningsfører

USBL Lier

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i nyere, godt bostrøk like utenfor Mjøndalen sentrum. Det er kort avstand til post, legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss og jernbanestasjon.

Bebyggelse

Bygninger

Omsorgsboligen. Boligene er tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede. Nedre Eiker kommune tildeler boligene ihht. vedtektene. Prisberegning ihht. vedtektene.

Byggemåte

Bygningen er oppført i betong, kledd med tegl og trepanel. Eiendommen har beliggenhet i nyere, godt bostrøk sentralt i Mjøndalen.
Drenering
Støpt plate på mark ligger over terrengnivå.
Direkte fundamentering
Byggegropen er utgravet og oppkultet.
Yttervegger
Tradisjonelt bindingsverk av tre, forblendet med teglstein. Noe panel i front og ved inngangspartiet.
Takkonstruksjoner
Pulttak i trekonstruksjon, tekket med betongtakstein. Takpapp ved hovedinngang.
Vinduer
Vinduer av tre, med to-lags glass. Balkongdør med glassfelt i felles areal.
Ytterdører og porter
Standard malt ytterdør. I hovedinngangen er det tredør med glassfelt. Utstyrt med portåpner. Åpnes fra vaktrom.
Utvendige overflater
Malt panel og teglstein.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 26 kvm, Bruksareal: 26 kvm, Bruttoareal: 29 kvm
1.Etasje
P-rom: 26 kvm.
Bra: 26 kvm.
Bta: 29 kvm.
P-rom inneholder: Entré, bad., stue/soverom.

Innhold

Omsorgsboligen ligger i 1. etg. i samme bygning som servicesenteret. Leiligheten inneholder: Stue, bad/wc. Det er utgang fra felles rom til terrasse og terreng/hage. Kjøkken er felles og ligger i fellesareal. Det er livsløpsstandard, dvs. tilpasset rullestolbruker, dørtelefon, kabel-tv og varslingsanlegg til omsorgsbase. Romslige fellesareal med fellesrom i samme plan. Ankomst via heis eller trapp.

Standard

Himling har malte plater og veggene er i hovedsak platekledd og med malte flater. Fliser på baderomsveggene. Det er gulvbelegg på alle gulv, med unntak av bad. Bad har sklisikker gulvbelegg og varme i gulv.
Bad, med sklisikkert belegg og gulvvarme, fissatte vegger. Innredet med servant, toalett, et lite skap, lys og speil.
I fellesareal er det belegg på gulv, malte vegger og himlinger. Felles kjøkken med spiseplass for alle beboerne.

Utstyr

Borettslaget har kabel tv fra GET.

Oppvarming

Elektrisk. Panelovn og gulvvarme på bad.

Parkering / Garasje

Parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Fellesareal / Hage

Adkomst

Se gulesider for kartskisse.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Forholdsvis flatt terreng. Asfalterte gangveier og belegningsstein mot inngang. Gressplen og div. beplantning.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Heftelser

Kommunen har normalt legal panterett (etter loven – ikke tinglyst) som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Panteretten følger eiendommen. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Servitutter / Rettigheter

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader ihht borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp). Dette gjelder for alle borettslagsleiligheter.
||Relevante rettigheter og forpliktelser for innehaveren ifølge lov, forskrift, vedtekter og avtaler.||
Ingen servitutter eller rettigheter er registrert.

Offentlige forhold

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann og avløp ifølge kommunen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest. Ferdigattesten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 255 359 per 31.12.13
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 612 862 per 31.12.13

Reguleringsforhold

Reguleringsplan/ kommuneplan:
Reguleringsplan
Eiendommen er regulert, og det er reguleringsplan: MJ 46.01, Reg.plan Bråta bo- og aktivitetssenter, datert 12.7.2005 som gjelder. Eiendommen er regulert til offentlig bygg – institusjonsformål.
Kommuneplan
I ihht. Kommuneplanen er denne eiendommen avsatt til offentlig- eller privat tjenesteyting. Jfr. Kommuneplanens punkt 9.4. Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting: Innenfor byggeområdet tillates bygg med særskilt angitte offentlig eller privat tjenesteyting. Areal skal bebygges med minimum 30% BYA. Det henvises til kommuneplanen for utfyllende opplysninger.
Kommuneplan med bestemmelser kan i sin helhet hentes på: www.nedre-eiker.kommune.no/kommuneplanlegging

Energimerke

Oppvarmingskarakter Rød – Energikarakter D
Energiattesten er av selger fremlagt for alle på visning – ev. kan megler kontaktes for kopi.

Borettslag

Beskrivelse av borettslaget

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer.

Sikringsfond

Borettslaget er tilknyttet sikringsfond. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

Økonomi

Faste, løpende kostnader

Kr. 8 589,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Driftskostnader kr 3525,-. Avdrag – Finanskostnader kr 2050,-. Fellesdel kr 390,-. Renter – Finanskostnader kr 1 888,-. Strøm kr 736,-. Noe endring i felleskostnader fra 01.01.2016. Se vedlegg.
Årlige strømkostnader er ukjent.
Kommunale avgifter og renovasjon er inkludert i felleskostnadene.
Felles bygningsforsikring via IF Skadeforsikring med polisenummer: SP561002.
Andre utgifter
– Det må påregnes kostnader til strøm, internett, innboforsikring og evt fasttelefon.
– Utgiftene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på internett etc.
– Forhåndsavklaring av forkjøpsrett et gebyr til Usbl betales av kjøper dersom forkjøpsretten ikke benyttes. Hvis forkjøpsretten benyttes gjelder egne regler fastsatt av Usbl.
– Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget.
Endringer i lånevilkår, herunder renteendringer, vil kunne medføre at månedlige fellesutgifter endres. På samme måte vil vedlikeholdsarbeider og oppgradering av bygning kunne medføre økte fellesutgifter. Selger er ikke kjent med planer om ekstraordinære tiltak som vil kunne medføre endringer i fellesutgifter.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 691 490,- / Kr 8 473,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og ev. andelens formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Fullt oppgjør/kontant før overtagelse.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

520 782,- (Prisantydning)
691 490,- (Andel av fellesgjeld)
——————————————————–
1 212 272,- (Totalpris ekskl. omkostninger)Omkostninger
3 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
199,50 (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte – Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL – Statens Kartverk)
——————————————————–
4 959,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
1 217 231,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Spesifikasjon av lån

Lånenummer: 16292031649 DNB Bank ASA
Annuitetslån: 2 terminer per år.
Rentesats per 25.11.2015: 2,5 % pa.
Antall terminer til innfrielse: 40.
Saldo per 25.11.2015: 38 696 335
Andel av saldo: 691 490
Første termin/avdrag: 30.06.2009 (siste termin 30.06.2035).
Flytende rente

Diverse

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter.
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.
Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i «Viktig informasjon for selger og kjøper». Hvitevarer, som ikke er integrert i innredning, medfølger ikke i handelen.
FAKTA OM BRÅTA BORETTSLAG
Bråta Borettslag er et borettslag med eget organisasjonsnummer. Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl, Lier.
Har eget styre, som består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Når en person betaler kjøpesum og eierandel, eier den personen ikke bare sin egen leilighet, men sin ideelle andel av fellesarealer inne, med alle møbler og alt utstyr, og hele uteområdet. Det er 54 leiligheter, fordelt på 6 hus og 8 små rekkehusleiligheter. Styret har alt ansvar for bygningsmassen, fellesarealer med alt utstyr og uteområdet. Eiker Grøntmiljø er engasjert til å vedlikeholde uteområdet, både sommer og vinter. Styret står fritt til å velge renholdere for fellesarealene. Det er nå renholdere fra Nedre Eiker kommune som har jobben. Borettslaget leier vaktmestertjenester fra Nedre Eiker kommune. Inne i egen leilighet har beboer selv ansvar for vedlikehold. Se Vedtekter.
Borettslaget har ingen tilskudd fra verken stat eller kommune, så eneste inntekt er hva beboerne betaler inn av fellesutgifter. Fellesutgifter er fordelt etter en nøkkel ift areal. Beboere kan søke bostøtte, etter vanlige regler.
Kjøp og salg foregår via megler, som i ethvert vanlig borettslag. Kjøpesummen blir regnet ut av boligbyggelaget, etter retningslinjer i vedtektene.
Borettslaget har kabel tv fra GET. Når en beboer flytter ut må dekoder (boks) og fjernkontroll leveres Brox Data i Mjøndalen. Når ny beboer flytter inn må disse hentes samme sted. Leilighetsnummer er da nødvendig å vite.
Kommunen har ikke noe ansvar for borettslaget, og heller ingen inntekter fra dette. Men kommunen eier nå 14 leiligheter, som de har kjøpt til gjeldende priser. Disse leilighetene fremleier de. Kommunen kan ifølge vedtektene eie 50 % av leilighetene.
Beboere bor jo i sitt eget hjem, og holder alt av inventar, utstyr til rengjøring, sengetøy og håndklær selv. Mat betales til Nedre Eiker kommune, etter kommunale satser. Beboere som har behov for det, søker om hjemmehjelp fra Nedre Eiker kommune, betaling er etter kommunale satser.
Nedre Eiker kommune tildeler leiligheter etter søknad, og har omsorgspersonell tilstede. Unntatt i de 8 rekkehusleilighetene, der er det etter behov.
Beboere har sin egen fastlege. Eventuelle hjelpemidler må en søke Hjelpemiddelsentralen om.
Borettslaget er avhengig av pårørende til å ta verv i styret, da beboerne er enten gamle, syke eller demente. Det blir avholdt Generalforsamling hvert år, innen 30.06. Der blir årsmelding, regnskap og budsjett gjennomgått. Og man foretar valg av styremedlemmer.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie reguleres av vedtekter og husordensreglene som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon eller odel.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Forkjøpsrett for medlemmer / styregodkjennelse

Det er forkjøpsrett for Nedre Eiker kommune og borettslagets- og medlemmer av tilknyttet boligbyggelag. Forkjøpsretten for borettslagets- og medlemmer som er tilknyttet boligbyggelaget blir forhåndsavklart.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.
Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår «gi bud»-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare «app.» og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens § 3-9: «Enda eigedomen er «selt som han er», eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers». Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2 (2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner
__________________________________________________________________________________
<b>HAR DU SPØRSMÅL?</b>
Ta kontakt med ansvarlig megler John Granly Steen på tlf. <b>936 93 381</b> eller john@privatmegleren.no dersom du har spørsmål vedrørende denne boligen.
<b>Trenger du en markedsvurdering av din nåværende bolig? Ta kontakt på ovennevnte epost eller telefon for avtale.</b>
For informasjon om eiendomsmegler John Granly Steen refereres det til: < b>www.johngranlysteen.com</b>

Meglers vederlag og utlegg

Oppgjør (Kr.5 490)
Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 156)
Meglerprovisjon (Kr.20 000)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret – SELGER (Kr.4 300)
Tingl. hjemmelserklæring (Kr.430)
Opplysninger fra kommuen (Kr.2 006)
Takst (Kr.4 000)
Utregning omsetningspris omsorgsleilighet (Kr.625)
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.808)
Sikringsobligasjon – Statens Kartverk (Kr.430)
Avregning felleskostnader for desember (Kr.- 3 721)
Totalt kr. (Kr.37 524)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale for direkte utlegg summert på side 1 og side 3 i oppdragsavtalen og avholdte visninger. Ved oppsigelse og utløp av oppdragsavtalen påløper i tillegg et gebyr på kr. 9 900.

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Egenerklæringsskjema selger
Energiattest
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Opplysningsbrev fra forretningsfører
Reguleringsplaner og bestemmelser
Vedtekter og eventuelle husordensregler
Viktig informasjon til kjøper og selger
Årsregnskap / budsjett